Tsumugi Akari bị thấy giáo phát hiện làm gái gọi cao cấp: Tsumugi Akari là một em học sinh có gia cảnh khá éo le, nên em nó đã đi làm gái để có tiền lo cuộc sống. Và sau đó em nó nhận một lớp học mới người thầy này trước đây cũng là khách của em nó và khi anh ta biết được Tsumugi Akari lại là học sinh của mình nên sau đó là một cuộc sống khá khó khăn với Tsumugi Akari. Em nó bị gạ chịch, bị làm tình ngày qua ngày mà không hề dám phản kháng, chỉ biết âm thầm chịu đựng để mọi chuyện qua đi. Nhưng liệu sau đó có như Tsumugi Akari mong muốn, mời anh em đồng dâm cùng đón xem!!