Shion Yumi thầy ơi đừng dừng lại: Shion Yumi đang đến giờ đi học về, nhưng tự nhiên từ đâu cơm mưa rất to ập đên khiến em nó không thể về nhà, phải ở lại truonfg trú mưa đến khi ngớt thì thôi. Lúc này có ông thầy giáo chủ nhiệm đi qua, không hiểu hai người họ đò đưa nhau thế nào, lôi nhau vào trong lớp, vào phòng vệ sinh đơm nhau luôn thế mới kinh chứ. Nhìn Shion Yumi mặt học sinh, nhưng ngực, hàng họ thì phụ huyenh nha, đảm bảo anh em đồng dâm sẽ thích, mời anh em cùng thưởng thức!!!!