Rino Hazuki mặt học sinh, nhưng ngực phụ huynh: Rino Hazuki năm nay mới chỉ lớp 12 nhưng bộ ngực của em nó thì như kiểu phụ nữ trưởng thành vậy, ôi đẹp thực sự. Chính vì lý do đây nên ai ai trong trường đều thích được một lần sở hữu cô, và người thầy chủ nhiệm may mắn, số hưởng  đã được hưởng thụ đầu tiên, sau đó là các nam sinh trong trường. Quả thật em nó là khuôn mặt vàng trong  trường luôn ây chứ, bảo đảm sẽ làm anh em thỏa mãn, mời anh em cùng thưởng thức.