Rima Suzukawa dọn đến chung cư mà hàng xóm ai cũng dâm: Rima Suzukawa một cô gái trẻ đẹp, mới chuyển đến sống tại một khu chung cư nọ. Em nó vẫn bình thường cho tới khi những người hàng xóm ở đây có hành động hơi thái quá, sờ soạn và muốn tình dục em nó rất nhiều. Rima Suzukawa đã giữ mình, ma cuối cùng cũng không thành, em nó bị bừa vây hành hạ tình dục đến phát mệt luôn. Rồi sau đó câu chuyện này sẽ đi về đâu, mời anh em cùng đón xem!!!

Rima Suzukawa dọn đến chung cư mà hàng xóm ai cũng dâm