Những cuộc học nhóm xác thịt bá đạo của các cậu ấm cô chiêu: Một bộ phim sex học đường đáng xem nhất nói về các cậu ấm cô chiêu thời nay học hành như thế nào. Họ đến nhà nhau học dưới một tâm thế là đến để gạ chịch nhau mà thôi, mà các em trong bộ phim này, em nào em đấy đều ngon cả, vú to, khuôn mặt baby, còn đợi chờ gi nữa mà anh em không vào việc luôn nhở, chúc anh em ngon miệng!!!