Mikako Horiuchi làm mọi cách để chồng mình không ngồi tù: Mikako Horiuchi lấy chồng chưa được bao lâu thì người chồng bị ngồi tù. Mikako Horiuchi nhanh chòng bắt mối được quan hệ với anh chàng quản lý tại đây, và sẽ làm mọi cách để cứu được chồng mình ra. Anh ta đề nghị được ngủ và làm tình mỗi ngày với cô, Mikako Horiuchi không chủ đắn đo và đã đồng ý chỉ cần chồng mình ra sớm ngày nào hay ngày đó. Câu chuyện cảm động về người vợ, mời anh em cùng theo dõi!!!

Mikako Horiuchi làm mọi cách để chồng mình không ngồi tù