Mie Chin bị ba dượng hiếp dâm ngay tại quán ăn của nhà: Mẹ của Mie Chin đã bước thêm bước nữa với một lão trung niên va hôm nay em nó ra cửa hàng của nhà để phụ giúp. Mie Chin đã phạm phải một lỗi gì đó mà khiến ông ta chú ý hơn em nó và rồi ông ta đã không kiềm chế hiếp dâm cũng như tìm đủ mọi cách Mie Chin im miệng. Và rồi câu chuyện sau đó, như thế nào, mời anh em cùng đón xem!!!

Mie Chin bị ba dượng hiếp dâm ngay tại quán ăn của nhà