Học sinh giỏi Eimi Fukada được thầy giáo chủ nhiệm ưu ái