Hitomi Honda muốn phát điên với anh chàng đồng nghiệp: Hitomi Honda đã có chồng và một công việc ổn định. Ở công ty em nó khá ghét một anh chàng thường xuyên tán tỉnh em nó mà em nó đã từ chối nhiều lần nhưng anh ta vẫn đeo bán lấy em nó. Anh ta tìm mọi cách để tiếp cận Hitomi Honda, và rồi vào một lần sơ hở Hitomi Honda đã bị anh ta đụ và quay lại clip. Hắn lấy video đó để làm vũ khí bí mật và rồi anh ta đã được nện Hitomi Honda nhiều lần sau đó. Hitomi Honda sẽ làm cách nào để thoát ra mối quan hệ này, mời anh em cùng đón xem!!

Hitomi Honda muốn phát điên với anh chàng đồng nghiệp