Em phát thanh viên Suzu Honjo đã bị tẩy não vì hay đi chê người: Suzu Honjo là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, nhưng được cái tật xấu là hay đi chê người, điều đó dẫn đên cho anh đồng nghiệp khá là ghét. Sau một lần sơ hở Suzu Honjo bị đưa đi để tẩy não, khiến em nó mất kiểm soát khi đang trên truyền hình trức tiếp, đó chính là tự sướng thế mới kinh chứ. Liệu sau đó Suzu Honjo sẽ bị xử lý ra sao, mời anh em đồng dâm cùng đón xem!!!

Em phát thanh viên Suzu Honjo đã bị tẩy não vì hay đi chê người