Eimi Fukada bị bố dượng hiếp dâm khi chồng mất: Eimi Fukada là một người đã có gia đình, nhưng không may chồng cô mất sớm phải về nhà ba dượng để phụ dưỡng. Lúc này ông cha dượng mới dở thói hư tật xấu ra, khi muốn đơm em nó từ lâu rồi mà giờ mới có cơ hội ngàn năm có một. Eimi Fukada bị hiếp  dâm hàng ngày sau đó, không một chút kêu ca, chắc em nó cũng sướng vì không có ai phục vụ tình dục mà tự nhiên có người lao vào cô. Nội dung khá hay, mời anh em đồng dâm cùng thưởng thức.