Đến nhà ông anh họ chơi không ngờ lại bị thịt Nene Tanaka: Hôm này là những ngày nghỉ của em nó và em nó đã có chuyến đi chơi tới nhà ông anh họ và rồi họ đã ôn lại những kỷ niệm. Một phút yếu lòng của cả hai họ đã vồ vập lấy nhau như người tình nhân và rồi đã thực hiện giao cấu, khi bố mẹ của ông anh đi chơi không có nhà. Chắc là do cả hai cũng bị bồ đá nên có đồng cảm, liệu sau đó cuộc tình này sẽ đi đến đâu, mời anh em đồng dâm cùng đón xem!!

Đến nhà ông anh họ chơi không ngờ lại bị thịt Nene Tanaka