Tsubasa Mai là một người con gái mới lớn, nhưng độ dâm thì như một người phụ nữ hồi xuân, muốn làm tình mọi lúc. Cậu em trai thấy bà chị này ngon ngọt quá, đã thế lại gởi mở nữa đâm ra đã cho bà chị này bớt nứng. Cả hai sau đó đã loạn luân với nhau hàng ngày, mọi lúc mọi nơi trong nhà mà khi đó không có ai. Những cảnh làm tình ướt át, siêu hấp dẫn đang đợi anh em ở phía sau…