Chiếc đồng hồ ngưng đọng thần thánh: Một bộ phim khá hay về chiếc đồng hộ huyền thoạt của JAV. Một anh chàng nọ đã sáng chế ra chiếc đồng hồ ngưng đọng được thời gian, sau đó anh ta mang đến một lễ tiệc cưới của cô bạn thân mà trước đây anh đã rất thích. Hắn nện người đến dự, MC, và đặc biệt là cả cô dâu luôn, khác là hấp dẫn và lỗi cuốn, nước cứ gọi là dầm đìa, mời anh em cùng thưởng thức.